This sign up form is now closed.

2015 är på väg att bli det varmaste året någonsin uppmätt och i december kommer världens regeringar mötas i Paris för det största klimatmötet sedan 2009. 

De åtagandena som hittills lagts fram räcker inte. De innebär att alltför många som inte bidragit till problemet kommer få lida av extrema väderhändelser påspädda av klimatförändringar.

Ett åtagande från regeringars sida att behålla 80% av fossila bränslen i marken vore den starkaste signalen hittills att den förorenande fossila energin tillhör historien - och att världen är på väg mot en rättvis omställning till 100% förnybar energi innan 2050. 

Stora industriländer har gjort några positiva framsteg vad gäller åtaganden att agera. Förbybar energi blir allt billigare och hundratusentals människor över hela världen står upp för en handlingskraftig klimatpolitik. Världen är redo för stora visioner och krafttag för klimatet - så länge vi undanröjer fossilindustrins bromsande kraft. 

Det är dags för regeringar att stå med vetenskapen, med de samhällen som drabbas av klimatförändringar, med religiösa ledare, med människorna på den här planeten - inte med den bransch vars affärsidé är grund till problemet.

Bidra med din röst i vår globala uppmaning till världens ledare, att de måste förbinda sig att behålla minst 80 % av de fossila tillgångarna i marken och finansiera en rättvis omställning till 100% förnybar energi till 2050.

English | Français | Español | Português | Deutsch | Русский | Svenska | 

Nederlands | 日本語 | Türkçe | 中文