Anayasa Mahkemesi:

Madde 75 Geri Çekilsin.

İmza

Merhaba !

Sistemde kayıtlı bilgilerinle ilerlemek için aşağıdaki butonu tıklaman yeterli.

  değil misin?
Click here to log out.
Son İmzalayanlar:
Deniz Tezer Turkey
Naime Keleş Turkey
Şeyda Özözen Turkey
Necla Umut Turkey
Beyza Ersoy Turkey
Nüket Çevikoğlu Turkey
Banu Yumrukçağlar Turkey
Ayten Gumusel Turkey
Şule Albayrakoğlu Turkey
Zuhal Öztürk Turkey
Gülseren Tatarhan Turkey
Arzu Çelik Turkey
Lütfiye Seçer Turkey
Mehmet Emi̇n Toker Turkey

Doğamızı, havamızı, toprağımızı, suyumuzu koruyan tüm yasaları geçersiz kılacak Madde 75 iptal edilsin!

19 Ağustos’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan Türkiye Varlık Fonu Yasa Tasarısı kapsamında, şirketlere, doğayı istedikleri gibi kullanabilecekleri, çevreyi hiçbir denetime tabi olmadan kirletebilecekleri imtiyazları sağlayan Madde 75 kabul edildi.

Madde 75 ile birlikte Bakanlar Kurulu’nun karar vereceği projeler, hiçbir denetimden geçmeden (Orman, Mera, Çevre, Kıyı Koruma ve benzeri kanunları hiçe sayarak) faaliyete başlayabilecek.

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın, yasadan yararlanacak olan planları nasıl belirleyeceği ve Bakanlar Kurulu’nun hangi kriterlere göre karar alacağı konusunda büyük soru işaretleri var. Şirketlerin, iklimimizi yaşanmayacak hale getiren, toprağımızı ve suyumuzu kirleten kömürlü termik santral projeleri de hiçbir hukuki sürece tabi olmayacak.

Ayrıca, yine yasa kapsamında, şirketlere Bakanlar Kurulu tarafından denetimsizliği arttıracak ve kamu bütçesine büyük ek yükler getirerek bütçe açığının artmasına sebep olabilecek imtiyazlar sağlanabilecek.

Bu yatırımlara, vergi, teşvikler, arazi ve bina tahsisi, üretim maliyetlerini karşılama gibi başlıklarda da destek verilmesi planlanıyor. Üstelik bu desteklerin nasıl verileceği, hangi kriterlere göre belirleneceği net değil. Yasada, herhangi bir mekanizma açıkça önerilmiyor. Bu belirsizlik yüzünden bir yandan yaşam hakkımızı riske atan ciddi çevre sorunları ile karşı karşıya kalacağız, diğer yandan ise zaten kırılgan olan ekonomimiz için büyük riskler alacağız. Yıllardır, çevre, hukuk ve finansman konularında sorunlar yaşayan bu projelerin tüm maddi risklerini devletin kamu bütçesinden karşılamasıyla ülkemizin ekonomik geleceği de tehlikeye girecek.

Madde 75 ile şirketlere:

  • Kurumlar Vergisi ve Stopaj muafiyeti
  • 49 yıllığına kamu arazilerini bedelsiz kiralama
  • Yasa’da belirlenen koşullar üzerinden, kamu mallarının ve arazilerinin bedelsiz devri
  • %50 indirimli elektrik
  • Nitelikli çalışanın her biri için aylık asgari ücretin 20 katına kadar ücret desteği (üstelik burada da nitelikli çalışanın kim olduğuna dair bir tanım yok!) 
  • 10 yıl boyunca kredi faizlerinin devlet tarafından karşılama

imtiyazları verilebilecek.

Ayrıca, yine gerekli görülürse devlet, ilgili projeye %49 oranında ortak olabilecek.

Yasa Meclis’ten geçti, ama halen yürürlüğe girmedi.

#Madde75GeriÇekilsin

(Eğer yasa yürürlüğe girerse kampanyaya verilen destekler ve imzalar, yasanın iptali için başlatılacak olan süreçlerde yurttaşların talepleri olarak yetkililere sunulacaktır.)