GÖNDER

Tarım ve Orman Bakanı'na seslen:

Zeytincilik Kanunu Madde 20’yi uygulayın

Zeytinliklerimiz toz altında! Akbelen Ormanı’nın yakın çevresindeki 45 bin zeytin ağacı maden açma faaliyetlerinden dolayı toz altında kalıyor. Zeytin ağaçlarımızın hem büyümesi, hem meyve vermesi engelleniyor.

Oysa Zeytincilik Kanunu çok açık. Madde 20’ye göre “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

Yani zeytinliklerin çevresinde maden ocağı açılamaz, işletilemez.

Tarım ve Orman Bakanına sesleniyoruz: En değerli ürünümüzü, yaşam kaynağımızı madenin tozuna kurban etmeyin.  Akbelen’de Zeytincilik Kanunu Madde 20’yi Uygulayın! Sen de kampanyaya katıl, bakanlığa seslen.

Sen de katıl:


Tarım ve Orman Bakanlığı’na,

Muğla ili Milas İlçesi İkizköy, Çamköy, Karacahisar Bölgesinde bulunan Yeniköy Kemerköy Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ye ait 86541 sicil numaralı ruhsat sahası içinde 15.11.2023 tarihinden bu yana patlatma yapılmaktadır.

Patlatma yapılan sahanın etrafında zeytinlikler içinde 45 bin zeytin ağacı bulunmaktadır. Malumunuz olduğu üzere Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Maddesine göre “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.”

Bu bağlantıda yer alan harita ve uydu fotoğraflarından görüldüğü üzere patlatma yapılan alanların zeytinliklere uzaklığı 1 km’nin dahi altındadır. Korumakla, zarar görmelerini, daraltılmalarını önlemekle görevli olduğunuz zeytinlikler kanuna açıkça aykırı biçimde dinamit kullanılarak yapılan patlatmalar sebebi ile telafisi imkânsız biçimde zarar görmektedir. Alanda bulunan zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaracak şekilde maden ocağı açılmakta ve işletilmektedir. Yapılan patlatmalar kanuna açıkça aykırıdır.

Bu sürece acilen müdahale edilmesi zeytinliklerin korunması, Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun uygulanması gerekmektedir. Bölgeye ivedi şekilde denetime gidilerek adli ve idari yaptırımların uygulanmasını, zeytinliklere 3 km’den daha yakın mesafede yapılan patlatmaların ve durdurulmasını, zeytinliklerin vegatif ve generatif gelişmesine engel olacak her tür madencilik faaliyetine son verilmesini, bu eylemde bulunanların alana girişlerinin engellenmesini, işbu başvuruma istinaden uygulanan ceza ve yaptırımlar hakkında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Sen de katıl:

Merhaba !

Sistemde kayıtlı bilgilerinle ilerlemek için aşağıdaki butonu tıklaman yeterli.

  değil misin? Çıkış yap

Millions of people are taking quick, simple actions for climate justice – be one of them. Can we send you emails about important campaigns, stories, and actions?

350, size iklim kampanyaları ile ilgili güncelleme e-postaları gönderecek. Bunu yaparak, hizmet şartlarımızı ve gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.​