This page is also available in English

בשבוע הבא הכנסת תדון באישור התקציב. בין שלל הגזרות, מתחבאת גם אחת שרובנו לא שמענו עליה: הקפאת תכנית הפחתת גזי החממה לשלוש שנים. בהקפאת התכנית נפסיד כולנו הפסד משולש: גם נפסיד השקעות גדולות בהתייעלות וחדשנות ובבנייה ירוקה– שאמורות להפחית את יוקר המחיה; גם לא נפחית בזיהום האוויר ובפליטת גזי החממה שהם הגורם להתחממות כדור הארץ; וגם נפגע במעמדנו בעולם עקב אי עמידה בהתחייבויות.

התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה התקבלה בהחלטת הממשלה בשנת 2010, ותוקצבה ב-2.2 מליארד שקלים עד 2020 כדי לעזור לישראל לעמוד בהתחייבות הבינלאומית שלה להפחית 20% מהגידול הצפוי בגזי החממה בתחומה. כל הצעדים שננקטו במסגרת התוכנית נבחרו על ידי משרד האוצר לפי הכדאיות הכלכלית שלהם.  

בשנתיים הראשונות ליישום התכנית הושקעו מאות מליוני שקלים בפרויקטים של חיסכון בחשמל והתייעלות אנרגטית (למשל, מבצעי החלפה וסבסוד של מקררים במגזר הפרטי, ופרויקטים רבים ושונים להתייעלות בתעשייה, ברשויות המקומיות ובמבני ציבור). השקעות אלה לא רק מפחיתות גזי חממה, אלא גם מפחיתות זיהום אוויר ותחלואה, יוצרות מקומות עבודה חדשים והשקעות בתשתיות בפריפריה ומפחיתות בעלות המחיה! המבצע הנוכחי של משרד האנרגיה והמים להחלפת מזגנים ביתיים לבדו אמור להוביל לחסכון של כ-700 שקלים בחשבון החשמל השנתי של משפחה ממוצעת שהשתתפה במבצע.

הקפאת התוכנית היא חיסול התוכנית. עיזרו לנו לשמור על התוכנית בחיים, שילחו עכשיו מייל לחברי הכנסת והסבירו להם מה המשמעות של חיסול התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה – שיש לה תועלות רבות הרבה מעבר להפחתת גזי החממה בלבד. לנוחותכם – נוסח מוצע בצד שמאל של העמוד.

 

רוצים לדעת עוד? ליחצו כאן

 

שלחו עכשיו מייל לחברי הכנסת - בלחיצת כפתור

על החתום:
Hi !

We already have your contact info, so just click the button below to sign up.