Podpisz

Niech polski rząd przestanie uciszać głos społeczeństwa obywatelskiego

W ciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się o co najmniej 15 osobach, którym odmówiono wjazdu do Polski na okres szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aktywiści i aktywistki mieli zamiar wziąć udział w szczycie. Część była akredytowana jako obserwatorzy lub delegaci. Inni mieli zorganizować legalne oddolne działania na rzecz ochrony klimatu, odbywające się poza oficjalnymi negocjacjami ONZ. Chcieli zabrać głos, aby wyrazić obawy i postulaty społeczeństwa obywatelskiego, a także proponowane przez nie rozwiązania. Niestety zostało im to uniemożliwione.

Wzywamy polski rząd i prezydencję COP24 do zaprzestania operacji policyjnych mających uciszyć głos społeczeństwa obywatelskiego i tworzących atmosferę zastraszenia. Oczekujemy od rządu RP wyraźnej deklaracji, że arbitralnie nie aresztuje ani nie deportuje żadnych innych osób udających się na COP24.

Wzywamy także UNFCCC do przekazania gospodarzowi obrad wyraźnych i ścisłych wytycznych. Niedopuszczalne jest, by szczyt klimatyczny wykorzystywany był przez którykolwiek rząd do ograniczania swobód obywatelskich i łamania praw człowieka, w szczególności w stosunku do tych osób, które już dziś wystawione są na niebezpieczeństwo z powodu swojej działalność na rzecz ochrony praw człowieka i ochrony środowiska.

Do:

  • Prezydencja COP24
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
  • Sekretariat Wykonawczy UNFCCC

DW:

  • Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka,
  • Specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności zgromadzeń i stowarzyszeń,
  • Specjalny sprawozdawca ONZ ds. obrońców praw człowieka,
  • Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska,
  • Specjalny sprawozdawca ONZ ds. promocji oraz ochrony prawa do wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi,
  • Specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do prywatności.

W ciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się o co najmniej 15 osobach, którym odmówiono wjazdu do Polski na okres szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aktywiści i aktywistki mieli zamiar wziąć udział w szczycie. Część była akredytowana jako obserwatorzy lub delegaci. Inni mieli zorganizować legalne oddolne działania na rzecz ochrony klimatu, odbywające się poza oficjalnymi negocjacjami ONZ. Chcieli zabrać głos, aby wyrazić obawy i postulaty społeczeństwa obywatelskiego, a także proponowane przez nie rozwiązania. Niestety zostało im to uniemożliwione.

W sobotę dwie osoby z ukraińskiej grupy zostały w hotelu aresztowane przez polską policję, a potem bez wyraźnego powodu przetrzymywano je przez 10 godzin.  Później w czasie demonstracji aresztowanych zostało trzech pokojowych demonstrantów z Polski.

Wzywamy polski rząd i prezydencję COP24 do zaprzestania operacji policyjnych mających uciszyć głos społeczeństwa obywatelskiego i tworzących atmosferę zastraszenia. Oczekujemy od rządu RP wyraźnej deklaracji, że arbitralnie nie aresztuje ani nie deportuje żadnych innych osób udających się na COP24.

Wzywamy także UNFCCC do przekazania gospodarzowi obrad wyraźnych i ścisłych wytycznych. Niedopuszczalne jest, by szczyt klimatyczny wykorzystywany był przez którykolwiek rząd do ograniczania swobód obywatelskich i łamania praw człowieka, w szczególności w stosunku do tych osób, które już dziś wystawione są na niebezpieczeństwo z powodu swojej działalność na rzecz ochrony praw człowieka i ochrony środowiska.

Nie damy się uciszyć.

Nie pozwolimy się uciszyć żadnemu rządowi!

350.org, CAN EECCA, Center for Biological Diversity, Climate Justice Alliance, Ecoaction, Ecoclub Friends of the Earth International, Grassroots Global Justice Alliance, Indigenous Environmental Network, Just Transition Alliance, MoveGreen, Oil Change International, Polish Ecological Club Mazovian Branch, Rainforest Action Network, RICDOG, Ukrainian Climate Network, Ukrainian Youth Climate Association, SustainUS, Çarık Association, Fundacja Clientearth Prawnicy dla Ziemi

Hi !

We have your info saved from last time, just click the button below to continue.

Not ? Log out.

Find out more about campaigns, projects, and local groups where you can make a difference!

By taking this action, you are agreeing to our terms of service and privacy policy. You can unsubscribe at any time.