Adımı İmzacılara Ekle

Önceliği insanlara verilmelidir; kirleticilere değil

Bu kriz sonrasında herkes için adil bir iyileşme sağlayacak şekilde COVID-19'a karşı küresel bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Her düzeyde verilen yanıtlar şu beş ilkeyi desteklemelidir:

  1. İnsanların sağlığına öncelik verilmelidir, bunun istisnası olamaz.
  2. Doğrudan insanlara ekonomik yardım sağlanmalıdır.
  3. Şirket yöneticilerine değil çalışanlarımıza ve topluluklarımıza yardım edilmelidir.
  4. Gelecekteki krizlere karşı dayanıklılık artırılmalıdır.
  5. Sınırlar ötesinde dayanışmalar ve topluluklar oluşturulmalıdır; otorite yanlıları güçlendirilmemelidir.

COVID-19 pandemisi, ulusal hükümetlerin ve uluslararası topluluğun çok hızlı ve daha önce görülmemiş düzeyde eyleme geçmesini gerektiriyor. Şu anda yapılan tercihler, önümüzdeki yıllarda, belki de onlarca yıl boyunca toplumumuzu şekillendirecek. Karar vericiler derhal yardım ve uzun vadeli iyileşme sağlamak için adımlar atarken; COVID-19’dan çok önce başlayan servet eşitsizliği, ırkçılık, ekolojik gerileme ve özellikle de iklim krizi gibi birbiriyle ilişkili krizleri göz önünde bulundurmalıdır; bunların oluşturduğu risk şimdi daha da artmıştır.

Şimdi, hayat kurtarmada kararlı olma; Adil Bir İyileşme ile gerçekten daha sağlıklı ve daha eşitlikçi bir geleceğe giden yolu çizmede cesur olma zamanıdır.

Açık Mektubu İmzalayın:

Hi !

We have your info saved from last time, just click the button below to continue.

Not ? Çıkış

​Bunu yaparak, hizmet şartlarımızı ve gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.​

​Bunu yaparak, hizmet şartlarımızı ve gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz. İstediğiniz zaman üyelikten çıkabilirsiniz.​