Sign

Do przywódców politycznych całego świata

Zatrzymać rozwój paliw kopalnych

Musimy działać już teraz, aby zapobiec przyspieszeniu załamania klimatycznego. Aby zatrzymać ocieplenie poniżej 1,5°C, ogromna większość rezerw paliw kopalnych musi pozostać w ziemi. Żądamy natychmiastowego moratorium na wszystkie nowe projekty wydobycia i eksploatacji paliw kopalnych oraz szybkiego i sprawiedliwego i całkowitego przejścia na energię ze źródeł odnawialnych – dla wszystkich.

Najwybitniejsi klimatolodzy świata ostrzegają, że zostało tylko 12 lat, aby nie dopuścić do ocieplenia klimatu o więcej niż 1,5°C, oraz jedynie 2 lata, aby na dobre zatrzymać ekspansję paliw kopalnych. Nawet pół stopnia więcej znacząco zwiększy ryzyko susz, powodzi, ekstremalnych upałów i ubóstwa, które już odczuwają miliony ludzi.

Nie ma innego sposobu, aby powstrzymać załamanie klimatyczne. Musimy przestać wydobywać paliwa kopalne i pilnie przejść na 100% energii odnawialnej – dla wszystkich. Razem możemy to osiągnąć. Dopilnujemy, by władze naszych państw postępowały odpowiedzialnie.

 

Chcemy, by rządy natychmiast zatrzymały rozwój przemysłu paliw kopalnych oraz wstrzymały wszystkie nowe projekty. Nie możemy sobie pozwolić na podłożenie ani jednej bomby węglowej więcej.

Musimy działać już teraz, aby zapobiec przyspieszeniu załamania klimatycznego. Aby zatrzymać ocieplenie poniżej 1,5°C, musimy ogromna większość pozostałych rezerw paliw kopalnych musi pozostać w ziemi. Żądamy natychmiastowego moratorium na wszystkie nowe projekty wydobycia i eksploatacji paliw kopalnych oraz szybkiego i sprawiedliwego i całkowitego przejścia na energię ze źródeł odnawialnych – dla wszystkich.

Hi !

We have your info saved from last time, just click the button below to continue.

Not ? Log out.

Find out more about campaigns, projects, and local groups where you can make a difference!

By taking this action, you are agreeing to our terms of service and privacy policy. You can unsubscribe at any time.