UNESCO DÜNYA MİRASI KOMİTESİ’NE:

Yeni kömürlü termik santrallar Sundarbans Ormanları'nı tehdit ediyor. Sundarbans, tufanlar için kritik bir savunma mekanizması, milyonlar için yaşam ve geçim kaynağı ve koruma altındaki bir Dünya Mirası alanıdır. Sundarbans’ı Tehlike Altındaki Dünya Mirası Alanları listesine ekleyin ve insanların kömürden daha değerli olduğu mesajını gönderin!

İmza

Hi !

We have your contact info saved from last time, just click the button below to continue.

Son İmzalayanlar:
Sadun Bölükbaşı Turkey
Vahit Koray Kozacioglu Turkey
HCem Ilgaz Turkey
Özgür Tulumbacı Turkey
Eren Tunga Turkey
Tülay Karakaş Turkey
Elif Gunduzyeli Turkey
Eduardo Santaela Turkey
Yasemin ilgaz Turkey
Cansın Leylim Ilgaz Turkey

Bangladeş Hükümeti, 1320MW’lik bir kömürlü termik santralı Sundarbans ormanının ortasına dikmek için Hindistan’la bir anlaşma yaptı ve itirazlara rağmen geri adım atmıyor. Çevrede yaşayanlara ve ülkenin iklim geleceğine çıkacak maliyeti hesaba katmıyor.

Rampal Kömürlü Termik Santralının işlemesi için milyonlarca ton kömürün dar akarsu yataklarından taşınması ve ormanın tufanlara karşı korumalarını daha da çökertmesi gerekiyor. Üstelik, çevredeki toplulukları da her tür zehir riskine karşı savunmasız bırakıyor.

UNESCO, Sundarbans’ı Tehlike Altındaki Dünya Mirası Alanları listesine ekleyerek Hindistan ve Bangladeş hükümetlerine uluslararası bir mesaj gönderme gücüne sahip; kömür ve kâr, mangrov ormanlarının içinde ve etrafında yaşayan topluluklardan önce gelmemelidir.