İsminizi ekleyin

Dünya Liderlerine:

Yeni Fosil Yakıtları Dondurun

Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak ve gezegeni iklim yıkımından kurtarmak için, tüm yeni kömür, petrol ve gaz geliştirme çalışmaları derhal durdurulmalı; herkes için yüzde yüz yenilenebilir bir enerji geleceğine adil bir geçişin finansman kaynakları sağlanmalıdır.

Dünya liderlerine sesleniyoruz: Yeni fosil yakıt projelerinin geliştirilmesine yönelik tüm çalışmaları durdurun ve enerji yoksulluğunu bitirecek, yüzde yüz yenilenebilir teknolojilere yatırım yapmaya geçin.

Oil Change International'un yeni raporuna göre, şu anda faaliyette olan kömür, petrol ve gaz projelerinin yol açacağı karbon salımı; Dünya’yı, Paris'te belirlenen küresel ısınma sınırlarının ötesine itmeye yeterli. Yani, Paris'te verilen sözlerin tutulması için şimdi sektörün büyümesinin durdurulması ve herkes için yüzde yüz yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması gerekiyor.

Yenilenebilir enerji dünyaya güç sağlayabilir, yoksullukla başa çıkabilir ve insanları muktedir kılabilir. Hükümetler Paris'te verdikleri taahhütleri gerçekleştirmek için artık adım atmalı: Yeni fosil yakıt projelerine daha fazla izin verilemez.

Hi !

We have your info saved from last time, just click the button below to continue.

Not ? Çıkış